HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP – GIỚI THIỆU BẢN THÂN

HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP GIỚI THIỆU BẢN THÂN   你贵姓?Nǐ guìxìng? Anh

HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TAI NẠN GIAO THÔNG

  前面大概出了车祸Qiánmiàn dàgài chū le chēhuò Có thể đằng trước có tai nạn

HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP: HỎI NGHỀ NGHIỆP

    您做什么工作?Nín zuò shénme gōngzuò? Anh làm nghề gì? 司机:您做什么工作?Sījī: Nín zuò

Những câu giao tiếp tiếng trung thông dụng nhất

  Ngay gần đây thôi. – Just around the comer. – 就在附近。(Jiù zài

HỌC TIẾNG TRUNG THEO CHỦ ĐỀ : CHÙA CHIỀN

1. 圆寂Yuánjì: viên tịch 2. 拜佛Bàifó: bái Phật 3. 神像Shénxiàng: tượng thần 4.

ĐI TÀU HỎA, MÁY BAY

ĐI TÀU HỎA, MÁY BAY 1. 去广州的下班飞机什么时候起飞?Qù guǎngzhōu de xiàbān fēijī shénme Chuyến

MUA SẮM

1. 你们星期六营业吗?Nǐmen xīngqíliù yíngyè ma? Cửa hàng các bạn có mở cửa ngày

ĐỊNH NGỮ TRONG TIẾNG HÁN

ĐỊNH NGỮ TRONG TIẾNG HÁN Về mặt ý nghĩa, có thể chia định

HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP: TÌM TRẺ LẠC

  玛丽:警察先生,我和我的朋友走散了,麻烦你们找一下儿。 Mǎlì: Jǐngchá xiānshēng, wǒ hé wǒ de péngyou zǒu sàn le, máfan nǐmen zhǎo Mary: Chú cảnh sát, cháu và bạn cháu bị lạc nhau rồi ạ, phiền

Cách thể hiện cảm xúc chán ghét

Trong giao tiếp tiếng Trung cũng như tiếng Việt, để cho câu chuyện được tự nhiên và gần gũi hơn, chúng ta thường có những câu nói nhất định để

Giáo trình BOYA quyển 2 BÀI 23

HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP KHÔNG THAY ĐỔI ĐƯỢC 从前,有一个女人,别人送她一个外号 — — “馋老婆 ” 。 因为她太爱吃 ,不管说什么,都得说吃的东西。 有一天,丈夫准备去参加一个宴会,让他看看天气怎么样。她开门看 了看 ,进了屋子就说:“哎呀,天正下雪,打得很呢!雪白得就像牛奶一样 “雪下得有多厚?” 有烙饼那么厚。” 丈夫一看馋老婆的老毛病又犯了,就打了她一巴掌,说: “ 你以后少 说吃的东西!再说的话,我非打你不可。”馋老婆摸着脸说:“ 我记住了,在 也不敢了。 你好狼心啊,把我的脸打得像馒头似的。” 女儿一看妈妈挨了打,就哭了。馋老婆抱着孩子,一边给孩子檫眼泪

NGỮ PHÁP TIẾNG HÁN

1. 常用结果补语小结 (1) Tổng kết về kết quả bổ ngữ thường dùng (1)  今天全部考完了吧? (1) Dùng sau động từ, biểu thị kết quả của động tác. (2) Hình thức

Số đếm

一二三 零· 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 三十 三十一 三十二 四十 五十 六十

你想什么?Nǐ xiǎng shénme?

你想什么?Nǐ xiǎng shénme? Bạn nghĩ gì ? 你喜欢哪个?/你最喜欢哪个?Nǐ xǐhuān nǎge?/Nǐ zuì xǐhuān nǎge? Bạn thích cái nào ?/ bạn thích cái nào nhất ? 你觉得怎么样?Nǐ juédé zěnme yàng? Bạn cảm

PHONG TỤC TẬP QUÁN CỦA CÁC NƯỚC (P1)

  Mỗi quốc gia trên thế giới lại có một phong tục, tập quán khác nhau. Chính những yếu tố đa dạng này đã tạo nên những nền văn hoá
san go cong nghiep là lựa chọn hàng đầu cho tất cả các gia đình muốn có được sàn gỗ giá rẻ đẹp hãy liên hệ ngay  để tư vấn mua sàn gỗ công nghiệp Thụy Sĩ