Bổ ngữ phức hợp tiếng trung

Bổ ngữ phức hợp tiếng trung giúp các bạn học tiếng trung chính xác VÀ cách dùng các bổ ngữ xu hướng phức hợp thì sao:
Bổ ngữ  tiếng trung dùng sao cho đúng

上 下 进 出 回 过 起

来 上 来 下 来 进来 出 来 回 来 过 来 起 来

去 上 去 下 去 进 去 出 去 回 去 过 去 起 去
thì cách dùng của nó thế nào,mình bị lẫn lộn hết lên:
Các bạn có thể giải dùm mình và giải thích tại sao bạn lại sửa như vậy không?

sửa câu sai:
1-我 投 进 邮 筒 一 信 封 。
2-上 课 十 分 钟 他 才 走 进 来 教 室 。
3-我 看 见 她 走 出 去 图 书 馆 了 。
4-孩 子 看 见 我 , 就 向 我 跑 过 去 。
5-爸 爸 从 箱 子 里 拿 出 去 一 条 金 项 链 。
6-你 回 去 家 以 后 , 就 给 我 打 个 电 话 来 。
7-我 们 的 飞 机 上 去 天 了 。
8-妈 妈 病 好 了 以 后 , 我 就 送 她 回 去 上 海 了 。
1-我 投 进 邮 筒 一 信 封 。
改成:我投进邮筒去一相信。
2-上 课 十 分 钟 他 才 走 进 来 教 室 。
改成:上课十分钟他才走进教室来。
3-我 看 见 她 走 出 去 图 书 馆 了 。
改成:我看见她走图书馆去了。
4-孩 子 看 见 我 , 就 向 我 跑 过 去 。
改成:孩子看见我,就向我 跑过来。
5-爸 爸 从 箱 子 里 拿 出 去 一 条 金 项 链 。
改成:爸爸从箱子里拿出来一条金项链。
6-你 回 去 家 以 后 , 就 给 我 打 个 电 话 来 。
改成:你回来家以后,就给我打个电话来。
7-我 们 的 飞 机 上 去 天 了 。
改成:我们的飞机上天去了。
8-妈 妈 病 好 了 以 后 , 我 就 送 她 回 去 上 海 了 。
改成:妈妈病好了以后,我就送她回上海去了。

Tiengtrung.vn

CS1 :Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội

CS2:Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy ( Tầng 4 )

ĐT : 09.8595.8595 – 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE :

khoa hoc tieng trung online

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI :

lớp học tiếng trung giao tiếp

san go cong nghiep là lựa chọn hàng đầu cho tất cả các gia đình muốn có được sàn gỗ giá rẻ đẹp hãy liên hệ ngay  để tư vấn mua sàn gỗ công nghiệp Thụy Sĩ