Đàm phán về vấn đề bảo hiểm

Tiếng Trung thương mại khi đàm phán
Đàm phán về vấn đề bảo hiểm

Hội thoại 1

陈林: 阮金先生,货物的运输问题已经圆满解决,现在咱们来谈谈保险问题吧?Chén lín: Ruǎn jīn xiānshēng, huòwù de yùnshū wèntí yǐjīng yuánmǎn jiějué, xiànzài zánmen lái tán tán bǎoxiǎn wèntí ba?
Trần Lâm: thưa ông Nguyễn Kim, vấn đề hàng hóa đã được giải quyết ổn thỏa, bây giờ chúng ta bàn về vấn đề bảo hiểm nhé!
阮金:好吧。Ruǎn jīn: Hǎo ba.
Nguyễn Kim: được.
陈林:货物在运输中,可能遇到自然灾害或者意外事故,这样就会造成各种各样的损失。Huòwù zài yùnshū zhōng, kěnéng yù dào zìrán zāihài huòzhě yìwài shìgù, zhèyàng jiù huì zàochéng gè zhǒng gè yàng de sǔnshī.
Trần Lâm: trong quá trình vận chuyển, hàng hóa có thể gặp phải thiên tai hoặc sự cố ngoài ý muốn, như vậy sẽ tạo nên nhiều tổn thất khác nhau.
阮金:为了补偿这些可能出现的损失,我们是一定要投保。Wèile bǔcháng zhèxiē kěnéng chūxiàn de sǔnshī, wǒmen shì yīdìng yào tóubǎo.
Nguyễn Kim: để bồi thường cho những thiệt hại có thể xảy ra, chúng tôi quyết định đóng bảo hiểm.
陈林:那么,对投保的问题,贵方是怎么考虑?Nàme, duì tóubǎo de wèntí, guì fāng shì zěnme kǎolǜ?
Trần Lâm: như vậy, bên ông suy nghĩ thế nào về việc đóng bảo hiểm?
阮金:请为我们投保碰损险,破碎险和渗漏险。Qǐng wèi wǒmen tóubǎo pèng sǔn xiǎn, pòsuì xiǎn hé shèn lòu xiǎn.
Nguyễn Kim: đề nghị ông đóng bảo hiểm rủi ro do va đập, vỡ nát và bảo hiểm rò rỉ cho chúng tôi.
陈林:好的,这是一般附加险,特殊附加险,比如战争险•••贵方要不要投保?Hǎo de, zhè shì yībān fùjiā xiǎn, tèshū fùjiā xiǎn, bǐrú zhànzhēng xiǎn•••guì fāng yào bùyào tóubǎo?
Trần Lâm: được, đó là bảo hiểm phụ thông thường, bảo hiểm phụ đặc biệt như bảo hiểm chiến tranh… bên ông có cần đóng không?
阮金:请问,特殊附加险的保险费由哪一方负担?Qǐngwèn, tèshū fùjiā xiǎn de bǎoxiǎn fèi yóu nǎ yīfāng fùdān?
Nguyễn Kim: xin hỏi, phí bảo hiểm phụ đặc biệt do bên nào chịu trách nhiệm?
陈林:按照国际惯例,应该由买方负担。Ànzhào guójì guànlì, yīnggāi yóu mǎifāng fùdān.
Trần Lâm: theo thông lệ quốc tế thì do bên mua chịu trách nhiệm.
阮金:要是这样的话,我在考虑考虑。Yàoshi zhèyàng dehuà, wǒ zài kǎolǜ kǎolǜ.
Nguyễn Kim: nếu vậy thì tôi phải cân nhắc lại đã.

Hội thoại 2: học tiếng trung giao tiếp

陈林:阮先生,今天我来谈保险问题。Chén lín: Ruǎn xiānshēng, jīntiān wǒ lái tán bǎoxiǎn wèntí.
Trần Lâm: thưa ông Nguyễn, hôm nay tôi đến để bàn về vấn đề bảo hiểm.
阮金:好,欢迎。请问,贵方需要投保哪些一般附加险?Ruǎn jīn: Hǎo, huānyíng. Qǐngwèn, guì fāng xūyào tóubǎo nǎxiē yībān fùjiā xiǎn?
Nguyễn Kim: được thôi, rất hoan nghênh ông. Xin hỏi, bên ông muốn đóng những loại bảo hiểm phụ thông thường nào?
陈林:请为我们投保碰损险,破碎险和渗漏险。Qǐng wèi wǒmen tóubǎo pèng sǔn xiǎn, pòsuì xiǎn hé shèn lòu xiǎn.
Trần Lâm: đề nghị ông đóng bảo hiểm rủi ro do va đập, vỡ nát và bảo hiểm rò rỉ cho chúng tôi.
阮金:按照国际惯例,一般附加险费应该由买方负担。Ànzhào guójì guànlì, yībān fùjiā xiǎn fèi yīnggāi yóu mǎifāng fùdān.
Nguyễn Kim: theo thông lệ quốc tế, cước phí bảo hiểm thông thường do bên mua chịu trách nhiệm.
陈林:要是由买方负担的话,我们希望把货物的价格在调整一下。Yàoshi yóu mǎifāng fùdān dehuà, wǒmen xīwàng bǎ huòwù de jiàgé zài tiáozhěng yīxià.
Trần Lâm: nếu bên mua chịu trách nhiệm thì chúng tôi hy vọng có thể điều chỉnh lại giá hàng một chút.
阮金:投保的目的是为了补偿自然灾害或者意外事故造成的损失。至于货物的价格不能调整了。Tóubǎo de mùdì shì wèile bǔcháng zìrán zāihài huòzhě yìwài shìgù zàochéng de sǔnshī. Zhìyú huòwù de jiàgé bùnéng tiáozhěngle.
Nguyễn Kim: mục đích của việc đóng bảo hiểm là để đền bù cho những thiệt hại do thiên tai và sự cố bất ngờ gây nên. Còn giá hàng thì không thể điều chỉnh được nữa.
陈林:为了双方的友谊合作,我们尊重贵方的意见,根据商品的特点,请为你们再投保受潮受热险和串味儿险。Wèile shuāngfāng de yǒuyì hézuò, wǒmen zūnzhòng guì fāng de yìjiàn, gēnjù shāngpǐn de tèdiǎn, qǐng wèi nǐmen zài tóubǎo shòucháo shòurè xiǎn hé chuànwèi er xiǎn.
Trần Lâm: vì mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên, chúng tôi tôn trọng ý kiến của bên ông, căn cứ vào đặc điểm hàng hóa, đề nghị các ông đóng bảo hiểm hàng bị ướt, bị nóng và bị lẫn mùi cho chúng tôi.
阮金:好的。请您填写投保单。Hǎo de. Qǐng nín tiánxiě tóubǎo dān.
Nguyễn Kim: mời ông điền vào tờ phiếu bảo hiểm này.
陈林:我们希望,您拿到保险单据后,立即通知我们。Wǒmen xīwàng, nín ná dào bǎoxiǎn dānjù hòu, lìjí tōngzhī wǒmen.
Trần Lâm: chúng tôi mong rằng khi nào nhận được hóa đơn bảo hiểm, ông hãy thông báo ngay cho chúng tôi.
阮金:好的,请您放心吧。Hǎo de, qǐng nín fàngxīn ba.
Nguyễn Kim: vâng, ông cứ yên tâm.

Tiengtrung.vn

CS1 :Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội

CS2:Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy ( Tầng 4 )

ĐT : 09.8595.8595 – 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE :

hoc tieng trung online

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI :

học tiếng trung giao tiếp cho người mới bắt đầu

https://blogtiengtrung.com/ chúc các bạn học tốt!

hoc tieng trung tren google:

  • tieng trung chu de bao hiem
san go cong nghiep là lựa chọn hàng đầu cho tất cả các gia đình muốn có được sàn gỗ giá rẻ đẹp hãy liên hệ ngay  để tư vấn mua sàn gỗ công nghiệp Thụy Sĩ