Điền từ vào chỗ trống

I. Chọn từ điền vào chõ trống:
1。请_________我你学什么。
a) 介紹
b)告诉
c)说
2。 她的英文很好,_________学新闻。
a)因为
b)所以
c) 可是
3。 她叫我问你_________是你的汉语老师。
a)什么
b)谁的 c
)谁
4。你________她住哪儿吗?
a)知道
b)认识
c)介绍
5。我去邮局, ________不买邮票。
a) 因为
b)所以
c)可是
6。欢迎谢老师来我们这儿__________台湾。
a) 说一下
b)介绍一下
c)看一下
7。你现在用不用字典?我_________一下, 好吗?
a) 还
b) 学
c)借
8。你________你哥哥去哪儿买车?
a)和
b)一起
c)一定

Tiengtrung.vn

CS1 :Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội

CS2:Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy ( Tầng 4 )

ĐT : 09.8595.8595 – 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE :

khoa hoc tieng trung online

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI :

lớp học tiếng trung giao tiếp

san go cong nghiep là lựa chọn hàng đầu cho tất cả các gia đình muốn có được sàn gỗ giá rẻ đẹp hãy liên hệ ngay  để tư vấn mua sàn gỗ công nghiệp Thụy Sĩ