Giải bài tổng hợp tiếng trung

Giải bài tổng hợp tiếng trung 考试題
I.选择对的答案.
1.从事 A. Cóngshì B. Chóngshì C.Jiǒngsì D. Cóngshí
2.觉悟 A. Juéwǔ B. Juéwù C.Quèwú D. Juéwú
3.揭露 A. Jiēlù B. Jièlù C. Qièlú D. Qiělǔ
4.压迫 A. Yāpò B. Yápo C. Yápó D. Yāpō
5.使用 A. Shíyǒng B. Shǐyǒng C. Shìyǒng D. Shǐyòng
6.倾向 A. Qīngxiàng B. Jīngxiàng C. Xīngxiàng D. Qǐngxiǎng
7.设计 A. Shéjí B. Sèjì C. Shèjì D. Shèchì
8.随着 A. Suízhe B. Shuíchǐ C. Shuízhé D. Suízhě
9.滲透 A. Sēntóu B. Shèntòu C. Sēntōu D.shéntóu
10.追求 A. Zhuīqiú B. Zuìqiú C. Zuīqiú D. Zhuīqiū

II.选择答案
11.A 我 B 终于 C 这 份 D 报告 写 完 了. (把)
12.这 件 事 情 A 你 跟 他 B 说 了 也 C 说, 他 肯定 还 按照 以 前 的 D 打 算 做. (白)
13.依服 A 刚 买 回来 B 就 C 我 不 小 心 D 给 染 上 颜色 了. (被)
14.他 A 打算 B 去 北京 C 学习 的, 可是 因为 突然 有 事, 所以 D 改 变 了 主意. (本来)
15.我们 A 公司 的 主意 B 前 几 年 C 好 了 D 很 多. (比)
16. 大家 A 都 B 觉得 这个 办法 C 好, 可以 D 采用. (比较)
17. 他 A 再 很 小 B 的 时候 C 开始 D 学 汉语 了. (便)
18. 太阳 下 的 湖 面 A 反射 B阳 光, 亮 晶晶 的 好 像 C 是 D 一 面镜 子. (着)
19. A 天 气 非 常 不 好, B 否 则 我 C 天 天 D 坚持 段 炼 身 体. (除非)
20. A孩子 B 转 过 身 子 C 爸 爸 D 跑 了 过 来. (冲)

III.选择 ABCD 填 空.
21.我 只 不 过 批 评 你 几 句…………….., 你 气 什么?
A.罢了 B.得了 C.算了 D.成了
22.公 司 已 经…………. 派 他 们俩 去 中 国 学习汉语了.
A.必然 B.必定 C.也许 D.決定
23.要 想 解 決 这 个 问 题,……….大家 ㄧ起 想 办法.
A.必需 B.必要 C.必定 D.必须
24.他……………. 学 过 法 律, 分析 问题 就 比 別 人 透 彻.
A.终于 B.毕竟 C.竟 D.究竟
25.早晨 天气还很好呢,………………午后却起雨来
A.料到 B.不 料 C.预料 D.然后
26.他 是 上 海 人, 说 普通 话……………夹染 ㄧ些方言.
A.免得 B.不免 C.不能 D.未免
27.要是你工作忙璃不开,……………….让王明去.
A.不如 B.不比 C.如果 D.如此
28…………………他 推辞,大家就 一 致 同意 这件 事由他负责.
A.因此 B.不 禁 C.不 由 D.恨不得
29.大桥十分坚固,…………….发生断裂的事故.
A.以至 B.以致 C.不 致 D.布置
30.大家…………………..洞里看了看, 里 面 空 间非 常 大.
A.对 B.朝 C.跟 D.打

I.选择对的答案.
1.从事 A. Cóngshì B. Chóngshì C.Jiǒngsì D. Cóngshí
2.觉悟 A. Juéwǔ B. Juéwù C.Quèwú D. Juéwú
3.揭露 A. Jiēlù B. Jièlù C. Qièlú D. Qiělǔ
4.压迫 A. Yāpò B. Yápo C. Yápó D. Yāpō
5.使用 A. Shíyǒng B. Shǐyǒng C. Shìyǒng D. Shǐyòng
6.倾向 A. Qīngxiàng B. Jīngxiàng C. Xīngxiàng D. Qǐngxiǎng
7.设计 A. Shéjí B. Sèjì C. Shèjì D. Shèchì
8.随着 A. Suízhe B. Shuíchǐ C.Shuízhé D. Suízhě
9.滲透 A. Sēntóu B. Shèntòu C. Sēntōu D.shéntóu
10.追求 A. Zhuīqiú B. Zuìqiú C. Zuīqiú D. Zhuīqiū

II.选择答案
11.A 我 B 终于 把C 这 份 D 报告 写 完 了. (把)
12.这 件 事 情 A 你 跟 他 B 说 了 也 白C 说, 他 肯定 还 按照 以 前 的 D 打 算 做. (白)
13.依服 A 刚 买 回来 B 就 被C 我 不 小 心 D 给 染 上 颜色 了. (被)
14.他本来 A 打算 B 去 北京 C 学习 的, 可是 因为 突然 有 事, 所以 D 改 变 了 主意. (本来)
15.我们 A 公司 的 主意 比B 前 几 年 C 好 了 D 很 多. (比)
16. 大家 A 都 B 觉得 这个 办法比较 C 好, 可以 D 采用. (比较)
17. 他 A 再 很 小 B 的 时候 C 开始 D 学 汉语 了. (便)
18. 太阳 下 的 湖 面 A 反射 B阳 光, 亮 晶晶 的 好 像 C 是着D 一 面镜 子. (着)
19. A除非 天 气 非 常 不 好, B 否 则 我 C 天 天 D 坚持 段 炼 身 体. (除非)
20. A孩子 B 转 过 身 子 C 爸 爸 D 跑 了 过 来. (冲)

III.选择 ABCD 填 空.
21.我 只 不 过 批 评 你 几 句…………….., 你 气 什么?
A.罢了 B.得了 C.算了 D.成了
22.公 司 已 经..D.決定.. 派 他 们俩 去 中 国 学习汉语了.
A.必然 B.必定 C.也许 D.決定
23.要 想 解 決 这 个 问 题 ,B.必要 ..大家 ㄧ起 想 办法.
A.必需 B.必要 C.必定 D.必须
24.他..A.终于 . 学 过 法 律, 分析 问题 就 比 別 人 透 彻.
A.终于 B.毕竟 C.竟 D.究竟
25.早晨 天气还很好呢,.B.不 料..午后却起雨来
A.料到 B.不 料 C.预料 D.然后
26.他 是 上 海 人, 说 普通 话 C.不能…夹染 ㄧ些方言.
A.免得 B.不免 C.不能 D.未免
27.要是你工作忙璃不开,A.不如…让王明去.
A.不如 B.不比 C.如果 D.如此
28…………………他 推辞,大家就 一 致 同意 这件 事由他负责.
A.因此 B.不 禁 C.不 由 D.恨不得
29.大桥十分坚固,…………….发生断裂的事故.
A.以至 B.以致 C.不 致 D.布置
30.大家….D.打…..洞里看了看, 里 面 空 间非 常 大.
A.对 B.朝 C.跟 D.打
1.A
2.B
3.A
4.A
5.D
6.A
7.C
8.A
9.D
10.A
11.C
12.C
13.C
14.A
15.B
16.C
17.C
18.B
19.A
20.C
21.A
22.D
23.D
24.B
25.B
26.B
27.A
28.C
29.C
30.B

Học tiếng trung uy tín tại https://blogtiengtrung.com

Tiengtrung.vn

CS1 :Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội

CS2:Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy ( Tầng 4 )

ĐT : 09.8595.8595 – 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE :

khoa hoc tieng trung online

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI :

lớp học tiếng trung giao tiếp

san go cong nghiep là lựa chọn hàng đầu cho tất cả các gia đình muốn có được sàn gỗ giá rẻ đẹp hãy liên hệ ngay  để tư vấn mua sàn gỗ công nghiệp Thụy Sĩ