Hệ thống ngữ pháp tiếng trung

Hệ thống ngữ pháp tiếng trung

(一)名词,动词和形容词的区别
可以根据下面特点来辩别名词,动词和形容词
+ 是否受副词的修饰?
(+)名词不受副词的修饰
(+)动词受副词的修饰(除心理活动的动词),大部分都不受程度副词(很、非常)
(+)形容词受副词的修饰
+ 是否带上宾语?
(+)名词和形容词不可带上宾语
(+)可动词带上宾语
+ 是否重叠?
(+)名词不可重叠(除一些很特别的名词如人、家)
(+)动词和形容词可重叠,可他们两者的重叠不一样.
+ 带上什么补助的成分?
(+)一些名词,词根的前面或后面能带上词缀如:阿、员、老了、儿、头、家、性、度、派来作辅助成分.
比如:阿哥、老东、孩子、花儿、后头、政治家、飞行员、耐性、温度、学派.
(+)一些形容词,词根的前面或后面可以带上词缀如:气、可、式.
比如:孩子气、可爱、法国式.
(+)一些动词,词根后面能带上“化”词缀来作辅助成分.
比如:现代化、工业化、机器化.
因此,能带上什么补助成分也是来辨别名词、动词、形容词的标志.

DIỄN GIẢI

Phân biệt danh từ,động từ và tính từ

Ta có thể căn cứ vào những điểm sau để phân biệt danh từ,động từ và tính từ.
+ Có khả năng nhận sự bổ nghĩa của phó từ hay không?
(+) Danh từ không thể nhận sự bổ nghĩa của phó từ.
(+) Động từ nhận sự bổ nghĩa của phó từ(trừ những động từ chỉ hoạt động tâm lý ),nói chung không nhận sự bổ nghiã của phó từ chỉ trình độ(很,非常).
(+)Tính từ nhận sự bổ nghĩacủa phó từ
+ Có mang tân ngữ hay không?
(+) Danh từ và tính từ không thể mang tân ngữ
(+) Nhưng động từ mang tân ngữ.
+ Có lặp lại được hay không?
(+) Danh từ không thể lặp lại(trừ 1 số trường hợp cá biệt có thể lặp :“人”,“家”)
(+) Động từ và tính từ có thể lặp lại nhưng cách lặp lại không giống nhau.
+ Mang thành phần phụ trợ gì?
(+) Một số danh từ mang từ gốc hoặc sau từ gốc(căn tố)mang được các phụ tố như:啊,员,老,了,儿,头,家,性,度,派……làm thành phần phụ trợ
Ví dụ:阿姐,老张,孩子,花儿,后头,画家,飞行员,耐性,温度,学派……
(+) Một số tính từ mang từ gốc hoặc sau từ gốc(căn tố) cóthể mang được các phụ tố như:可,气,式 làm thành phần phụ trợ.
Ví dụ:可爱,孩子气,法国式
(+) một số động từ sau từ gốc có thể mang phụ tố “化”làm thành phần phụ trợ.
Ví dụ: 工业化,现代化,机器化……

Học tiếng trung bắt đầu từ ngữ pháp  cơ bản

Xem thêm : ngữ pháp tiếng trung

Tiengtrung.vn

CS1 :Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội

CS2:Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy ( Tầng 4 )

ĐT : 09.8595.8595 – 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE :

khoa hoc tieng trung online

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI :

lớp học tiếng trung giao tiếp

hoc tieng trung tren google:

  • ngữ pháp tiếng trung cơ bản
  • he thong tieng trung
  • ngu phap tieng hoa toan tap
  • ngu phap tieng trung can ban
  • ngữ pháp tiếng trung hay
  • tổng hợp ngữ pháp tiếng trung và cách sử dung
  • tổng hợp toàn bộ ngữ pháp tieng trung
san go cong nghiep là lựa chọn hàng đầu cho tất cả các gia đình muốn có được sàn gỗ giá rẻ đẹp hãy liên hệ ngay  để tư vấn mua sàn gỗ công nghiệp Thụy Sĩ