Hội thoại tiếng trung cơ bản phần 2

世海的朋友David 是美国人。他是外语学院的学生。
可是外语学院的老师和学生只知道他叫大为,不知道他叫David。

大为住宿舍。他住四三五号。四三五号不大,可是很干净。大为很喜欢他的房间。
他常常请他的朋友去他那儿玩,喝中国茶,看中文电视,说中文。

今天,世海去学生宿舍找他。他不在。他的室友说他在外语学院。
现在,世海去那儿找他

shì hǎi de péng yǒu-David shì měi guó rén。tā shì wài yǔ xué yuàn de xué shēng。 kě shì wài yǔ xué yuàn de lǎo shī hé xué shēng zhī zhī dào tā jiào dà wéi,bù zhī dào tā jiàoDavid。 dà wéi zhù sù shè。tā zhù sì sān wǔ hào。sì sān wǔ hào bú dà,kě shì hěn gān jìng。dà wéi hěn xǐ huān tā de fáng jiān。 tā cháng cháng qǐng tā de péng yǒu qù tā nà ér wán,hē zhōng guó chá,kàn zhōng wén diàn shì,shuō zhōng wén。 jīn tiān,shì hǎi qù xué shēng sù shè zhǎo tā。tā bù zài。tā de shì yǒu shuō tā zài wài yǔ xué yuàn。 xiàn zài,shì hǎi qù nà ér zhǎo tā

Xem thêm hoc tieng trung online

Tác giả : Học tiếng trung uy tín

Tiengtrung.vn

CS1 :Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội

CS2:Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy ( Tầng 4 )

ĐT : 09.8595.8595 – 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE :

khoa hoc tieng trung online

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI :

lớp học tiếng trung giao tiếp

hoc tieng trung tren google:

  • https://blogtiengtrung com/hoi-thoai-tieng-trung-co-ban-phan-2/
san go cong nghiep là lựa chọn hàng đầu cho tất cả các gia đình muốn có được sàn gỗ giá rẻ đẹp hãy liên hệ ngay  để tư vấn mua sàn gỗ công nghiệp Thụy Sĩ