Một số cấu trúc khó và ví dụ

Một số cấu trúc khó và ví dụ giúp các bạn học tiếng trung tốt hơn

I.The “–的” structure:
1. 我 的 电 脑 是 新 的 。 你 的 呢 ?
2. 这 位 老 师 是 东 亚 系 的 。
3. 我 的 是 美 国 车 。 你 爸 爸 的 也 是 吗 ? 不 是 。 我 爸 爸 的 是 德 国 的 。
4. 你 穿 这 件 白 衬 衫 , 好 吗 ? 我 不 穿 白 的 。
5. 这 儿 有 中 国 留 学 生 吗 ? 没 有 , 这 儿 的 都 是 日 本 留 学 生 。
6. 哥 哥 用 大 的 , 弟 弟 用 小 的 。
7. 他 有 两 个 孩 子 , 男 的 学 中 文 ; 女 的学 法 文 。
8. 哪 本 书 是 你 的 ? 中 文 的 是 我 的 , 英 文 的 是 我 的 大 夫 的 。
这 本 德 文 的 是 谁 的 ? 我 想 是 我 女 朋 友的 。 她 学 法 文 。

2、The proposition 从 :

1. 你 好 , 小 新 。 你 从 哪 儿 来 ? 我 从 我 家 来 。
2. 晚 上 我 们 去 图 书 馆 , 好 吗 ? 好 , 从 哪 儿 去 ? 从 我 那 儿 去 。
3. 她 男 朋 友 常 常 从 台 湾 来 看 她 。 真 的 吗 ?
4. 他 说 他 不 从 这 儿 去 北 京 。 他 从 他 哥 哥 那 儿 去 。
5. 他 们 晚 上 来 这 儿 用 电 脑 。 他 们 从 哪 儿 来 ? 从 古 老 师 那 儿 来 。 古 老 师 那 儿 没 有 电 脑 吗 ? 我 想 没 有 。

3、 The expression “太 +adj.+了 ”:

1. 这 台 电 脑 太 老 了 , 买 一 台 新 的 吧 。 新 的 太 贵 了 。
2. 我 用 一 下 你 的 汉 英 词 典 , 好 吗 ? 你 的 词 典 呢 ? 我 的 不 好 。 字 太 少 了 。
3. 这 条 裙 子 太 长 了 。 你 换 一 条 吧 。
4. 中 国 的 人 口 太 多 了, 你 说 呢 ?
5. 她 太 想 家 了 。 天 天 给 她 爸 爸 妈 妈 写 信 。
6. 他 常 常 帮 助 我 学 中 文 。 他 太 好 了 。
7. 大 新 , 晚 上 我 们 去 看 小 京 , 好 吗 ? 不 行 啊 , 我 太 忙 了 。 你 一 个 人 去 , 好 吗 ?
8. 这 车 是 谁 的 ? 我 的 。漂 亮 吧 ? 太 漂 亮 了 。

4、The adverb 就 :

1.那 是 谁 ? 那 就 是 东 亚 系 的 丁 老 师 。
2.你 找 什 麽 ? 我 找 我 的 那 条 新 裙 子 。 是 这 条 绿 的 吗 ? 是 , 就 是 这 条 。
3.三 楼 有 厕 所 吗 ? 有 。 在 哪 儿 ? 就 在 这 儿 。
4.你 们 有 几 本 汉 英 词 典 ? 就 这 一 本 。 我 用 一 下 , 好 吗 ? 好 。
5.小 王 , 你 还 在 这 儿 。 不 去 图 书 馆 吗 ? 我 就 去 。
6.谁 说 他 不 是 大 夫 ? 我 说 他 就 不 是 大 夫 。
7.我 们 学 院 就 没 有王 英 英 这 个 人 。 没 有 ? 她 说 她 在 你 们 这 儿 教 汉 语 。
8.你 们 系 有 几 个 学 科 ? 就 三 个 : 韩 文 , 日 文 , 中 文 。

Tiengtrung.vn

CS1 :Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội

CS2:Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy ( Tầng 4 )

ĐT : 09.8595.8595 – 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE :

khoa hoc tieng trung online

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI :

lớp học tiếng trung giao tiếp

hoc tieng trung tren google:

  • cấu trúc 没 了
san go cong nghiep là lựa chọn hàng đầu cho tất cả các gia đình muốn có được sàn gỗ giá rẻ đẹp hãy liên hệ ngay  để tư vấn mua sàn gỗ công nghiệp Thụy Sĩ