Thắc mắc ngữ pháp cơ bản trong tiếng hoa

Thắc mắc ngữ pháp cơ bản trong tiếng hoa được giải đáp bởi Blog tiếng trung. Nơi học tiếng trung tốt nhất Hà Nội

请大家帮我一下。多谢大家。
a30.昨天下午看的那个电影真好,今天下午我。。。去看,你去不去?
a.再 b.也 c.又 d.还
Which is correct? Why? Could you tell me how to distinguish the usage of these words? Thanks!
a31. 他气得话没说完就昏死了。。。
a. 过去 b. 过来 c.起来 d.下去
Which is correct? Why? Thanks!
a32. 曾经到过中国的人 and 已经到了中国的人
Which is correct? Why? What are the differences between them? Thanks.
a33. Can you show me how to distinguish 去国,来过,and 到过? Thanks.
a34. 广场上,一。。。人在观看猴子表演的节目。(a.批 b.伙 c.层 d.群) Which is correct? Why? What are differences between them? Thanks.
35.What are differences between 108.6万多元and 108.6万元多? Thanks.
36. 看上去她很年轻,也就。。。(a. 30左右岁 b.30内外 c.30上下 d.30前后) Which is correct? What are differences between them? Thanks.
37. 那家饭馆楼上是四川风味,楼下是山东风味,我看咱们还是去。。。吧!(a.楼下 b.下楼 c.之下 d.以下) Which is correct? What are differences between them? Thanks!
38. 当演到“友谊舞”时,全场观众随着音乐的节奏。。。鼓起掌来。(a.一块儿 b.一同 c.一起 d.一齐) Which is correct? What are differences between them? Thanks!
39. 观众同志们,场。。。请勿吸烟。(a.中 b.内 c.里 d.中间) Which is correct? What are differences between them? Thanks!
40. 我妈妈在市场买了。。。羊肉。(a.几公斤 b.九,十公斤 c.十工近来 d.八多公斤) Which is correct? What are differences between them? Thanks!
41. 中国人第一个。。。了以茶为饮料。(a.发现 b.发觉 c.发明 d.发生) Which is correct? What are differences between them? Thanks!
42. 每年四月份的。。。星期天是民间艺术节。(a.第二个 b.第二 c.二 d.两) Which is correct? What are differences between them? Thanks!
43.这个体育馆能坐。。。人。(a.十个千 b.一百百 c.一万 d.十千) Which is correct? What are differences between them? Thanks!
44. 。。。的那幅油画是阿明画的。(a.之中 b.中面 c.中间 d.中) Which is correct? What are differences between them? Thanks!
45. 昨天晚上北京歌舞团的节目。。。(a.十分十分精彩 b.非常非常精彩 c.精精彩彩 d.精彩精彩) Which is correct? What are differences between them? Thanks!
46. 刚才。。。的问题,虽然我们只用了三四分钟,但是的确很重要。(a.谈一谈 b.谈谈 c.谈一下 d.谈) Which is correct? What are differences between them? Thanks!
47. 明天的计划是游览。。。北海再去参观亚运村。(a.过 b.将要 c.了 d.已经) Which is correct? What are differences between them? Thanks!
48. 今天都25号了,。。。就进6月份了。(a.立刻 b.马上 c.将要 d.快要) Which is correct? What are differences between them? Thanks!
49. 昨天又来了一些新同学,这已经是第四。。。了。(a.群 b.伙 c.批 d.堆) Which is correct? What are differences between them? Thanks!
50. 一进教室,就给人一个全班都努力学习的。。。(a.气氛 b.印象 c.样子 d.认识) Which is correct? What are differences between them? Thanks!
51.a.行动很方便而还可以锻炼身体。
b.行动很方便而还能锻炼身体。
What are differences between them? Thanks!
52.由于有的人骑自行车不遵守交通规则或者有的行人过马路不走上人行横道,有的道路还窄有时会发生交通事故。What are the usage of “有的”in this sentence? Thanks.
53.a.他感动得流下泪来。b.他感动得流下眼泪来。c.他感动得流出泪来。d.他感动得流出眼泪来。Which is correct? What are differences between them? Thanks!
54.a.他讲的那个笑话使大家听得大笑起来。
b.他讲的那个笑话使大家听得大声笑起来。
Which is correct? What are differences between them? Thanks!
55.。。。我们的学习方法,老师很满意。a.关于,b.至于,c.为了,d.对于。Which is correct? What are differences between them? Thanks!
56.a.你来的信,b.你的来信.Which is correct? Why? Thanks!

Tiengtrung.vn

CS1 :Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội

CS2:Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy ( Tầng 4 )

ĐT : 09.8595.8595 – 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE :

khoa hoc tieng trung online

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI :

lớp học tiếng trung giao tiếp

hoc tieng trung tren google:

  • cách dùng của 前后 上下
  • ngữ pháp 上下
  • phân biệt 里,中
san go cong nghiep là lựa chọn hàng đầu cho tất cả các gia đình muốn có được sàn gỗ giá rẻ đẹp hãy liên hệ ngay  để tư vấn mua sàn gỗ công nghiệp Thụy Sĩ